Tarieven baanverhuur

Tarieven baanverhuur TIM en TCM ZOMER.

 
  BUITEN BINNEN

Tapas

  0,00 euro

  10,00 euro per kaart ( 2 personen)
   voor 1 u30

Tornooi TCM

Tornooi Maastourclub

Tornooi andere club

  0,00 euro

  0,00 euro

  16,00 euro

  0,00 euro

  12,00 euro per baan per wedstrijd

  16,00 euro per baan per wedstrij

Interclubploeg TCM

 

Interclubploeg Maastourclub

Interclubploeg andere club

  0,00 euro per baan per wedstrijd

 

  0,00 euro per baan per wedstrijd

  16,00 euro per baan per wedstrijd

   8,00 euro per baan per wedstrijd

   tenzij volgens planning IC leider

  12,00 euro per baan per wedstrijd

  16,00 euro per baan per wedstrijd

Clubactiviteit  (1)

   0,00 euro

   12,00 euro per baanuur

Niet clubactiviteit

Enkel na goedkeuring door Raad van Bestuur

  12,00 euro per baan voor 1u15

  12,00 euro per baanuur

Baanverhuur gastspelers (2)
   ( niet leden)

  8,00 euro per niet lid per baan voor 1u15

  8,00 euro per niet lid per baanuur

Baanverhuur lid ( niet in functie van trainer )
en gastspeler (2) (niet lid)

  8,00 euro per niet lid

    8,00 euro per niet lid +
  12,00 euro x aantal leden
    totaal aantal spelers

Baanverhuur lid in functie van trainer en niet lid

Indien meerdere niet leden

  16,00 euro per baan voor 1u15

  8,00 euro per niet lid

  16,00 euro per baanuur

  8,00 euro per niet lid

Leden : alle buitenbanen bezet wegens druk, tornooi, IC.
Niet voor trainingen.

  Niet van toepassing

   0,00 euro

Leden verkiezen binnen te spelen ondanks vrije banen buiten. (vb slecht weer).
(niet voor trainingen).

  Niet van toepassing

  12,00 euro per uur

Beurtenkaart : 10 of 20 beurten

Voor leden en niet-leden

  Niet van toepassing

  60,00 euro : beurtenkaart voor 10 beurten van een half uur

  120,00 euro : beurtenkaart voor 22 beurten van een half uur

(1)          Een clubactiviteit is een activiteit die toegankelijk moet zijn voor alle leden.

(2)          Een gastspeler kan slechts 3 x per zomerseizoen reserveren.