Interclub

Algemene info

Schrijf tijdig in voor het interclubgebeuren van 2023. Indien er meer ploegen inschrijven dan we kunnen laten spelen dan zullen de ploegen geselecteerd worden volgens de ontvangstdatum van het inschrijvingsformulier.

Je moet je lidgeld betalen voor de vervaltermijn die dit jaar 8 januari 2023 is. Diegene die zich niet tijdig inschrijft en/of niet tijdig betaalt speelt geen interclub.

 • Speeldagen voor heren +35, heren +55, heren +60 en heren +65 evenals voor dames +35, dames +45, dubbeldames +50, dubbel dames +60, dubbel heren +60, dubbel gemengd +50/+60 op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag, ten laatste om 19.00 uur. De thuisploeg bepaalt de speeldag.
 • De herenploegen met 4 deelnemers en Heren +25 spelen op zondag. Het gewest bepaalt het aanvangsuur.
 • De heren +45, dames +25 en de damesploegen spelen op zaterdag om 14.00 uur.
  Indien het aantal thuisspelende ploegen hoger is dan het aantal pleinen gedeeld door 2, dan mag later in de namiddag gespeeld worden. Dames hebben voorrang op de heren +45. De thuisploeg bepaalt het aanvangsuur. 
 • De jongens, ouder dan 9 jaar, spelen op zaterdagvoormiddag. De thuisploeg bepaalt het aanvangsuur.
  De U 9 jaar spelen op zaterdag- of zondagvoormiddag. De thuisploeg bepaalt het aanvangsuur.
  De meisjes spelen zaterdag- of zondagvoormiddag. De thuisploeg bepaalt de dag en het aanvangsuur.
  Het jeugdbestuur stelt de interclubploegen voor de jeugd zelf samen.

Iedere ploeg in Limburg die op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag speelt moet 4 pleinen ter beschikking stellen tegen ten laatste 19u00. Alle 4 de spelers dienen aan te treden ten laatste om 19.00 uur. Uitgezonderd een club met minder dan 4 velden.
Voor wedstrijden die op vrijdag, zaterdag en zondag gespeeld worden dienen er minimum 2 pleinen ter beschikking gesteld te worden.

Midweekwedstrijden moeten verwittigd worden 48 uur op voorhand.
Weekendwedstrijden ten laatste op woensdag 20.00 uur.
Het is aangewezen de tegenstanders per e-mail te verwittigen en een ontvangstbevestiging te vragen.

Alle ploegen uit minstens 5 leden.

Iedere deelnemer wordt verondersteld de interclub reglementen te kennen.  De reglementen kan men vinden op de site van Tennis Vlaanderen ( ga naar website van Tennis Vlaanderen – speler en ouder – interclub volwassenen - gewestelijke interclub – infotheek interclub – alle documenten –interclub reglement) of klik hier.

Boetes worden niet betaald door de club maar aangerekend aan de interclubploeg.