Jeugd recreatief winter & voorjaar 2017-2018

september- juni

Wanneer ben je een jeugd recreatie speler?

 • Recreatie niveau 1:
  je hebt nog nooit getennist en wenst van start te gaan
 • Recreatie niveau 2:
  je tennist 1x of 2x per week, je doet zelden mee aan tornooien of interclub

Wat?

Tijdens de winter-en voorjaarsperiode bieden we training 'jeugd recreatie' aan op alle dagen. Op het inschrijvingsformulier kan u de dagen aanduiden waarop u les kan volgen. U kan eveneens aanduiden of de kinderen 1 of 2x per week les wensen te volgen. Let op: onze tarieven zijn gebaseerd op 1 uur per week en deze worden aangepast in verhouding met het aantal uren dat de kinderen wensen les te volgen. U schrijft automatisch in voor een groepje van 4. Spelers die les wensen in een groepje met 2 of privé les, dienen dit apart aan te vragen bij de verantwoordelijke trainer.

Wanneer?

 • sessie 1: van maandag 11 sept t/m zondag 24 dec (14 weken)
  Geen les: van maandag 30 okt  t/m zondag 5 nov (herfstvakantie), voor een alternatief: zie 'stages'

 • sessie 2: van maandag 8 jan t/m zondag 1 april (11 weken)
  Geen les: van maandag 12 feb t/m zondag 18 feb (krokusvakantie), voor een alternatief: zie 'stages'

 • sessie 3: van maandag 16 april t/m zondag 10 juni (8 weken)

Kostprijs (pp):

 • sessie 1: 150 € (met 4 spelers)
 • sessie 2 & 3: 186 € (met 4 spelers)

Voor de spelers die (ook) trainen op zaterdag of zondag, rekenen we enkel sessie 2 aan, vermits de trainingen tijdens het voorjaar NIET doorgaan op zaterdag en zondag omwille van interclub. Spelers die in het weekend gepland staan tijdens de winter en in het voorjaar toch wensen verder te trainen, herplannen we naar een andere dag.

 • Kostprijs zonder zaterdag of zondag  tijdens het voorjaar (dus enkel sessie 2) : 118 € (met 4 spelers)

Na het invullen en verzenden van uw inschrijvingsformulier ontvangt u van ons per direct een bevestiging via het mail adres dat u bij inschrijving opgeeft als 'contact E mail'. Naderhand ontvangt u van ons een onkostennota via hetzelfde mail adres. U maakt het bedrag over op het vermelde rek nr met vermelding van de volledige naam van het kind en de onkostennota nummer.

*De spelers zijn automatisch ingeschreven voor de 3 sessies. Indien er een probleem is na enkele weken, zodat de speler niet meer wenst te komen, kan in onderling overleg een deel van het geld terug gegeven worden. Voor sessie 1 ontvangt u de rekening begin september, voor sessie 2 & 3 einde december.  

Let op: vanaf het voorjaar trainen we buiten en maken we gebruik van de buitenbanen van TC Maaseik. Alle spelers dienen lid (of bijlid) te zijn van de tennisclub. Niet enkel voor het gebruik van de buitenbanen, maar ook voor de verzekering. Meer inlichtingen hierover kan u terugvinden onder het item 'over TCM'.

Verantwoordelijke trainer jeugd recreatie: Philippe Goijens (philippe@tennis-lta.be of 0479/50.19.22.)