Jeugd competitie winter en voorjaar 2017-2018

september - juni

Tijdens de winter-en voorjaarsperiode bieden we training "jeugd competitie" aan op alle dagen.

Op het inschrijvingsformulier kan u de dagen aanduiden waarop u kan les volgen. U kan eveneens aangeven indien de kinderen meerdere keren per week wensen les te volgen. 

Let op: onze tarieven zijn gebaseerd op 1 uur per week en deze worden aangepast in verhouding met het aantal uren dat de kinderen wensen les te volgen. U kiest bij het inschrijven automatisch voor een lesgroep van 4 spelers. Spelers die les wensen in een groepje met 2 of privé les, dienen dit apart aan te vragen bij de verantwoordelijke trainer.

De trainers zijn verantwoordelijk voor de indeling van de groepen. We proberen steeds spelers met dezelfde doelstelling, competitieve instelling en hetzelfde niveau samen te zetten.

Groepstrainingen (met meerdere spelers op meerdere banen):

  • Groepstraining woensdag namiddag: 2 trainers op 3 velden, maximaal 12 deelnemers
  • Groepstraining op zaterdag namiddag: 2 trainers op 3 velden, maximaal 12 deelnemers
  • Groepstraining op zondag ochtend: 1 trainer op 3 velden (wedstrijdtraining), maximaal 12 deelnemers

Voor deze groepstrainingen kan u niet direct inschrijven, maar u kan op het inschrijvingsformulier wel aangeven of en in welke groepstraining u interesse heeft. Wij contacteren u dan over de mogelijkheden, tarieven en uren. De rede hiervan is dat niet elke speler in aanmerking komt voor deze groepstrainingen. Inzet, competitieve motivatie en niveau moeten voldoende hoog zijn.

Wanneer?

  • sessie 1: van maandag 11 sept t/m zondag 24 dec (14 weken) Geen les: van maandag 30 okt  t/m zondag 5 nov (herfstvakantie), voor een alternatief: zie 'stages'
  • sessie 2: van maandag 8 jan t/m zondag 1 april  (11 weken) Geen les: van maandag 12 feb t/m zondag 18 feb  (krokusvakantie), voor een alternatief: zie 'stages'
  • sessie 3: van maandag 16 april t/m zondag 10 juni (8 weken)

Kostprijs (pp)?

  • sessie 1:          150 € (met 4 spelers)
  • sessie 2&3:      186 € (met 4 spelers)

Voor de spelers die verkiezen te trainen op zaterdag of zondag, rekenen we enkel sessie 2 aan, vermits de trainingen tijdens het voorjaar NIET doorgaan op zaterdag en zondag omwille van interclub. Spelers die in het weekend gepland staan tijdens de winter en in het voorjaar toch wensen verder te trainen, herplannen we naar een andere dag.

  • Kostprijs zonder zaterdag of zondag tijdens het voorjaar: enkel sessie 2:     118 € (met 4 spelers)

Na het invullen en verzenden van uw inschrijvingsformulier ontvangt u van ons per direct een bevestiging via het mail adres dat u bij inschrijving opgeeft als 'contact E mail'. Naderhand ontvangt u van ons een onkostennota via hetzelfde mail adres. U maakt het bedrag over op het vermelde rek nr met vermelding van de volledige naam van de speler en het nummer van de onkostennota.

De spelers zijn automatisch ingeschreven voor de 3 sessies. Indien er een probleem is na enkele weken, zodat de speler niet meer wenst te komen, kan in onderling overleg een deel van het geld terug gegeven worden. Voor sessie 1 ontvangt u de rekening begin oktober, voor sessie 2 & 3 einde december. 

Let op: vanaf het voorjaar trainen we buiten en maken we gebruik van de buitenbanen van TC Maaseik. Alle spelers dienen lid (of bijlid) te zijn van de tennisclub. Niet enkel voor het gebruik van de buitenbanen, maar ook voor de verzekering. Meer inlichtingen hierover kan u terugvinden onder het item 'over TCM'.

Info?

Luc Clauwers (luc@tennis-lta.be - 0497/39.44.39.)
Verantwoordelijke jeugd competitie